Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

ИНОВАЦИИТЕ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

 

 

НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ СРЕЩНА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ ОТ ПМГ И ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

 

ПМГ „Яне Сандански“ посрещна учители и ученици от Второ основно училище „Гоце Делчев“ и госпожа Василиса Павлова - старши експерт в РУО – Благоевград, в изпълнение на НП „Иновации в действие“. Денят започна с откриване на дейностите в Презентационния център на ПМГ и разходка в Центъра по природни науки и математика, където гостите видяха специално обзаведените с мобилни мебели за работа по групи кабинети, които са оборудвани с модерна техника, подпомагаща иновативните методи на преподаване.
Екипите от двете училища продължиха с работна среща в конферентната зала на хотел-ресторант „Ивелия“, където дискутираха по темите: “Подготовка на екипа учители за въвеждане на промяната в преподаването“ и „Интердисциплинарните уроци – планиране и реализиране“. Представителите на ПУО от ПМГ споделиха своя опит за развитието на училището като иновативно, за трудностите и успехите при въвеждането на промените в образователния процес.
Голям интерес предизвика наблюдавания от гостите интердисциплинарен урок по български език и литература, философия, география и информационни технологии в VIIIб клас на тема: „Човекът и светът. Митовете на човечеството“. В педагогическата практика при изпълнение на задачите учениците използваха Padlet, Google таблици, LearningApps, Google Expeditions – AR, Book Creator, Plickers, текстове на митове, пещерни рисунки. С интерес и любопитство се включиха и гостите от Второ основно училище. Така те станаха част от екипите участници в интердисциплинарния урок и се запознаха с иновативните методи на преподаване.
Последната фаза премина в UVA NESTUM, където екип от ПУО представи темата: “Проектната дейност – начин за активизиране на ученическото мислене“. Информацията бе полезна за учителите и учениците от Второ основно училище, тъй като иновативното обучение е насочено към придобиване на умения за справяне с реални житейски ситуации.
Всеки участник в програмата получи подаръци с полезни материали.

 

 

 

 

 

Представянето на ученическите иновативни проекти в ПМГ „Яне Сандански“ е много интересно и завладяващо!

 

На 08.05.2019 г., учениците и учителите от иновативната паралелка  XIIа клас представиха и защитиха проекта „Полетът на човешкия дух в световните архитектурни постижения“. Избраната тема подчертава симбиозата между различни науки и изкуства - от математика и инженерство до изобразително изкуство и поезия.

Разпределени в екипи, учениците избраха архитектурни обекти и осъществиха изследователска и творческа работа: откриваха и анализираха информация за обектите, превеждаха от английски, руски и френски език; построиха 3D модели на обектите с помощта на специализиран софтуер; създадоха лого, мото и поезия върху архитектурните шедьоври; намериха практическо приложение на изучените вече математически формули и теореми, като влязоха поне за малко в обувките на архитектите и строителите.

Цялата събрана информация съхраниха в създаден от тях сайт, който да се използва в часовете по математика, изобразително изкуство, английски език, история, информационни технологии. Всички присъстващи на защитата им - родители, учители и ученици, изпитаха удоволствие от талантливите и вдъхновени презентации на зрелостниците. При подготовката и защитата ги консултираха госпожа Г. Шарланджиева, госпожа С. Коджебашева, госпожа Н. Воденичарова, госпожа М. Панева.

На 29 май 2019 г. X б клас представи първия си иновативен  проект на тема: „Полезните храни и националните кухни“ пред родители, учители, съученици. В Центъра по природни науки на ПМГ 10-класниците демонстрираха умения за презентиране, анализиране и подбор на актуална информация по темата на проекта. В рамките на 1 час присъстващите на защитата на проекта се запознаха с хранителната верига и диетите, полезни продукти от различни кухни, научиха за вредните консерванти и хранителни добавки. Екипите на X б клас, които бяха подготвили осем различни подтеми, дадоха накрая полезни съвети на своите гости и им подариха брошури, изработени от самите тях. Учениците са консултирани от учителите госпожа Е. Николова, госпожа Т. Янудова и госпожа Т. Димитрушева, госпожа Е. Ташкова.

На 30 май 2019 година учениците от иновативната паралелка VIII д представиха пред родители, учители и ръководство своите финални проекти по темата: „Красотата в нас и около нас“. Макар да са най-малки сред иновативните паралелки на ПМГ, учениците демонстрираха, че са придобили и развили умения за работа в екип, за сътрудничество, за извличане и синтезиране на информация, за критично мислене. Петте екипа имаха задачата да открият красотата в света, който ни заобикаля, както и в самите себе си и да предложат свои идеи за това как да се чувстваме по-добре и да бъдем по-добри. Осмокласниците заинтригуваха своите гости с креативните, оригинални и полезни идеи за озеленяване на градския парк, проект за паметник на Яне Сандански, озеленяване на сгради. Проектите бяха изготвени под формата на сайтове, включващи знания и умения от изучаваните учебни предмети. Учениците имат желание да предложат своите идеи на Община Гоце Делчев за подобряване на инфраструктурата на града. Учениците бяха консултирани от учителите госпожа В. Фърчева, госпожа М. Карамитева, госпожа Е. Попова, госпожа Е. Ташкова, госпожа Б. Вълчева, госпожа М. Панева, г-н Ивайло Костадинов.

За втора поредна година ученици от 11а клас реализираха иновативен проект  по природни науки в края на учебната година. На 06. 06. 2019г. екип от ученици презентираха своята няколкомесечна работа по темата „Биоелектричество“. Гости на представянето бяха родители, учители и техни съученици. Биоелектричеството е бъдещето на нашето общество и тези млади, интелигентни хора чрез съвременни технологии и опитни постановки , показаха своите компетентности в областта на природните науки и информатиката. Екипът учители, който работеше с тях, са г-жа Милчева, г-жа Горанова, г-жа Мегданова и г-жа Патинова.

На 10.06.2019г. ученици от 11а клас представиха своя проект в областта на хуманитарните науки на тема: „Лицата в историята – мисъл, слово, дело“ пред ръководството на училището, родители, съученици, приятели. Трите екипа - по философия, български език и литература и история, имаха интересна задача – да представят мисъл, дело, слово на изключителна българска личност. Единадесетокласниците избраха да проучват и да изследват информация за българския психолог и философ реалист Спиридон Казанджиев, за дъщерята на поета Гео Милев Леда Милева и за летеца изтребител от Втората световна война поручик Неделчо Бончев. Младите хора разказаха под различна форма завладяващи истории за невероятни изследвания в областта на българската психология и изготвиха уникален авторски албум с важни факти за живота и дейността на Спиридон Казанджиев. Вторият екип бе заснел предаване, посветено на Леда Милева, на тема: „Детството – пламъкът на живота“. Третият екип представи на публиката авторски видеоклип за живота на летеца Неделчо Бончев, както и макет на самолета, пилотиран от българина. Всички гости се включиха активно и в електронна анкета с въпроси за Втората световна война. Единадесетокласниците споделиха, че са научили много от работата по тези проекти и описват това преживяване с думата приключение, което ги е направило по-сплотени, по-обогатени и вярващи в силата на българския дух. Консултанти по проекта бяха госпожа Е. Божикова, госпожа Н. Ангушева, госпожа Е. Тодорова.
Иновациите в ПМГ –

 

 

Представяне на иновативен ученически проект по английски език, математика и информационни технологии - XIIa клас

 

 

 

 

 

Представяне на иновативен ученически проект по биология и здравно образование, английски, руски и френски език - X б клас

 

 

 

 

 

Представяне на иновативен ученически проект по английски език, география и икономика, информатика, ИТ, биология и здравно образование, български език и литература, изобразително изкуство и история и цивилизации  - VIIIд клас

 

 

 

 

 

Представяне на иновативен ученически проект по биология и здравно образование, химия и ООС, физика и астрономия и информатика - XIa клас

 

 

 
 
 

 

 

 

Представяне на иновативен ученически проект по български език и литература, философия и история - XIа клас

 

 

 
 
 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по биология и здравно образование и информатика - VIIIд клас

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по английски език и география  - Xб клас

 


 

Интердисциплинарен урок по философия и български език и литература - XIа клас

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по английски език  и история и цивилизация- XIIа клас

 

 

 

 

Архив 2017-2018

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®