Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

ИНОВАЦИИТЕ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

 

 

Иновацията в ПМГ „Яне Сандански“ прави поредната си крачка напред. Стартира работата на учители и ученици в иновативните паралелки по реализирането на проекти, които ще бъдат представени пред родители и общественост. Темите на проектите свързват различни учебни предмети и динамична и интересна екипна работа. Учениците от 8д клас ще разработят темата: „Красотата около нас и в нас“, 10б клас - „Полезните храни и националните кухни“. Учениците от 11а клас се разделиха в два екипа, като единият ще реализира проекта „Биоелектричество“, а другият – „Лицата в историята – мисъл, слово, дело“. 12а клас ще работи върху темата: "Полетът на човешкия дух в архитектурните шедьоври по света“.
Очаквайте още информация, свързана с отделните етапи при разработването на интересните ученически проекти!


Иновациите в ПМГ –

 

 

 

Интердисциплинарен урок по биология и здравно образование и информатика - VIIIд клас

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по английски език и география  - Xб клас

 


 

Интердисциплинарен урок по философия и български език и литература - XIа клас

 

 

 

 

Интердисциплинарен урок по английски език  и история и цивилизация- XIIа клас

 

 

 

 

Архив 2017-2018

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®