Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  proekt_tvoqt_chas

 

 

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 

 

Предметна област

Иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение

Български език и литература

Използвайки игровия елемент, по интересен и забавен начин, учителите успяват да актуализират или да затвърдят знанията…

вижте повече

Чужди езици

Обърната класна стая, Проектно-базирано обучение и още…

вижте повече

Математика

Всички класове са организирани в Classroom. Там учениците виждат темата на урока, спомагателни материали…

вижте повече

Информатика/ Информационни технологии

В часовете по информационни технологии и информатика се използва асинхронен метод…

вижте повече

История и цивилизации/я

Проектно-ориентираното обучение  чрез мини –проекти с краткосрочно изпълнение, поставени като  задание в Classroom. Екипната работа…

вижте повече

География и икономика

В часовете по география и икономика  много добър и ефективен подход  е  използването на Google карти…

вижте повече

Философия

PADLET е стена, на която може да се изразят знания, мисли и мнение…

вижте повече

Биология и ЗО

Иновативен подход за екипно взаимодействие…

вижте повече

Физика и астрономия

Във виртуалните  класни  стаи  Classroom учителите по физика и астрономия предварително подготвят задачите за часа и…

вижте повече

Химия и ООС

Урочната дейност по химия се провежда в електронната среда  G  Suite и нейните Google приложения…

вижте повече

Технологии и предприемачество

Във виртуалната класна стая всички ученици могат да се включат в обучението чрез създадени имейл адреси в училището…

вижте повече

Музика

Прозвучаване на музика - чрез слушане на музикални произведения учениците откриват музикални форми…

вижте повече

Изобразително изкуство

Толериране изявата на личностна позиция…

вижте повече

Физическо възпитание и спорт

Използване на видеоуроци и презентации за постигане на физическа дейност и активност на учениците…

вижте повече

Педагогически съветник

Нестандартна емоционална подкрепа…

вижте повече

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®