Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Информация за формираните клубове и дейността им

                          през учебната 2019/2020 година

 

 

 

Клуб

Ръководител

Занимания

1.

„Вдъхновението продължава“

Д. Обущарова

Всеки последен понеделник на месеца

От 15.30ч. до 16.30ч.

2.

„Волейбол“

Р. Джинев

Четвъртък от 14.30ч. до 16.00ч.

Събота от 10.30ч. до 13.00ч.

3.

„Естетика“

М. Стоянова

Всеки втори петък на месеца

От 15.30ч. до 16.30ч.

4.

„Историческа памет“ – 100 години ПМГ „Яне Сандански“

Б. Вълчева

Всеки първи и трети четвъртък от месеца

От 15.30ч. до 16.30ч.

5.

„Из историята на една столетница“

В. Фърчева

Всяка последна сряда на месеца

От 15.30ч. до 16.30ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Литературен клуб „ Вдъхновението продължава“

Възпитава творчески активни личности, с въображение и способност за откривателска и проучвателска дейност. Развива комуникативните способности, повишава самооценката, изгражда творческо и естетическо отношение към заобикалящата ни действителност. Формира усет и способности за оценка на непознати художествени текстове.

 

ръководител Диана Обущарова

 

 

 

 

 

2. Клуб "Из историята на една столетница" 

 

В клуб „Из историята на една столетница” учениците ще се потопят в миналото на своето училище, разказано през очите на бивши учители и възпитаници, които ще споделят своя личен опит по отношение на преподаване и методи на тяхната работа в учебния процес. Участниците ще имат възможността да направят съпоставка между ценностната система в миналото и настоящето, да добият по-ясна представа за влиянието на технологиите в образованието  и да наблюдават промените, настъпили във връзката учител-ученик.

 

 ръководител Василка Фърчева

 

 

 

3. Клуб ,,Спортните успехи в 100-годишната история на ПМГ‘‘

  Клуб ,,Спортните успехи в 100-годишната история на ПМГ‘‘ с ръководител Андон Калайджиев има за цел да проследи развитието на спортната дейност и база през 100-годишното съществуване на училището.

·         - възпитава чувство за принадлежност към общността на ПМГ;

·         - търси срещи с бивши възпитаници и ръководители, участници в спортната история на училището;

·         - съхраняване на спортното наследство.

 

ръководител Андон Калайджиев

 

4. Клуб „Волейбол“

Цели на обучението:

1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване

на спортната техника и тактика на волейбола.

2. Постигане на хармоничност на тялото и високо ниво

на функционалните възможности.

3. Утвърждаване на здравословен начин на живот,

двигателно активен и природосъобразен.

 

ръководител Румен Джинев

 

 

 

         5. Клуб  „Естетика“

Клубът ще осъществява проучвателска и издирвателска дейност за личности творци, свързани с миналото на гимназията. Целта е да се осъществи среща между тези хора на изкуството и настоящите ученици на ПМГ и да се организира съвместна изложба.

 

ръководител Мария Стоянова

 

 

 6. Клуб „Историческа памет“

Клуб „Историческа памет“ ще посвети дейността си на стогодишнината на нашата гимназия . Ще проучваме фактите от  миналото на училището в архиви, летописни книги , снимки и спомени. Ще надникнем в семейните албуми , предмети  и символи , съхранени от бивши възпитаници, учители и общественици. Ще пресъздадем моменти от историята чрез съвременните дигитални технологии в презентации и фотоколажи.

 

ръководител Боряна Вълчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®