Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Информация за формираните клубове и дейността им

                          през учебната 2018/2019 година

 

 

1. Клуб „Зелени патрули“  

„Природата винаги носи цвета на духа”
Ние от “Зелени патрули” ще сме добри, забавни, весели и най-слънчевите хора в гимназията. Клубът ще се занимава с активно озеленяване на училището, поддържане на цветята в класните стаи и плетене на венци за 24 май. Ще бъдем приятели с природата и всички живи същества, затова сме замислили чести излети на открито.

 

ръководител Силвия Мегданова

 

 

 

 

 

2. Клуб "Историческа работилница" 

 

Историческа работилница е клуб по история за учениците от 5 клас , в който най-малките възпитаници на ПМГ ще наблюдават музейните експонати и архиви в Общинския исторически музей и ще пресъздават фактите и обектите от миналото в свои интерактивни проекти. Дейността на клуба предвижда подготовка и провеждане на четири тематични работилници: „Изкуството на траките“, „ Следите на историята в Гоцеделчевско“, „Коледа“, „По стъпките на будителите в нашия край“..

 

 ръководител Боряна Вълчева

 

 

 

3. Училищен театър "Мечтатели"  възпитава творчески активни личности с въображение и способност за разбиране на партньора. Развива комуникативните способности, повишава самооценката, изгражда творческо и естетическо отношение към заобикалящата ни действителност. Ражда идеи, чиято реализация ще носи наслада и незабравими мигове на любимата публика.

 

ръководител Евгения Попова

 

4. Клуб „Училищен вестник“ събира ентусиасти, привлечени от света на медиите, готови да уловят интересната новина, да я представят вълнуващо и емоционално. Подготвя личности с гражданска позиция, възпитава духовни ценности, формира комуникативни компетентности.

 

ръководител Александър Мандажиев

 

 

 

5. Клуб „Историята и географията в документалното и научнопопулярното кино“ с ръководител Ангел Гечев ще провокира интереса на учениците към науките история, география и киноизкуство. По достъпен и атрактивен начин ще придобият нови знания за процеси, събития и природни явления. Ще разкрият възможностите на киноизкуството и различните аспекти на науката.

ръководител Ангел Гечев

         6. Клуб  „Аристотел“ обедини съмишленици и философи по душа. Интересуват ни загадките на света, в който живеем. Щастието като основен смисъл на живота, вечната борба между доброто и злото, отношението ни към красивото – ще беседваме, ще дискутираме, ще изразяваме себе си, а фокусът ще бъде Човекът. 

ръководител Мария Стоянова

 

 

 

7. Клуб „Русского языка“  събра ученици с любов към езика, литературата, обичаите и традициите в Русия. Дейностите в клуба ще способстват за опознаване величието и богатството на руския език и литература, обогатяване и систематизиране на лексикалния запас, възпитаване на духовно-нравствени и морални качества.

 

ръководител Елена Адамова

 

 

 

8. Клуб „Магията на Франция“ 

 

И тази година заниманията в клуба ще са насочени към засилване на интереса към френския език. Учениците ще имат възможност да общуват свободно и все по- уверени в себе си. Ще учат френски език и чрез богатия репертоар на прочути певци. Незабравими ще останат вълнуващите пътешествия в света на модата и изкуствата.

 

ръководител Татяна Димитрушева

 

 

9. Арт клуб 

 

Училищният „Арт клуб“ обогатява фантазията, дава творческо и емоционално удовлетворение. Превръща любителите на изобразителното изкуство в ценители и творци. Възпитава усета към красотата, претворявайки цветовете на природата в живота. Организира изложби както на територията на ПМГ „Яне Сандански“, така и извън нея.

 

ръководител Ивайло Костадинов

 

 

 

 

10. Клуб „Млади възрожденци“ 

 

„Млади възрожденци“ се роди с идеята за утвърждаване на национално- патриотичните ценности и идеали и съхраняване на българската идентичност в Европейския съюз. Учениците ще изучават делото и заветите на дейци на Българското възраждане, ще организират благотворителни акции, ще участват в кръгла маса за личността на Левски.

 

ръководител Красимира Беева

 

 

 

11. Клуб „Магията на физиката“

 

Ние, членовете на клуба, сме любознателни и нетърпеливи да опознаем законите на физиката по нов и интересен начин. Очакваме да разгадаем тайни, да бъдем изследователи и експериментатори. Ще представяме нашите авторски проекти и ще преоткриваме магията наречена физика.

 

ръководител Шемшиде Камбач

 

 

 

 

12. Клуб „Приятели на музиката“ допринася за обогатяване на общата музикална култура и изгражда интерес към това изкуство за цял живот. Наред с теоретичните въпроси развива и творческите заложби на младите изпълнители. Клубът създава лауреати и сладкогласни изпълнители за всички тържества в училище.

 

ръководител Лиляна Сейрекова

 

 

13. Клуб „Мажоретен състав“ – младост, красота, финес

Участниците в клуба формират умения за работа с уреди, характерни за това изкуство.  Възпитават отговорност, толерантност, самоконтрол. Изграждат естетически усет към красивите и ценностни неща в живота.

Участието  в дефилажи е атракция за цялата общественост в града ни.

ръководител Николай Беличев

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®