Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

За Вас, родители и ученици,

Всички необходими Ви административни документи - служебна бележка, удостоверение и академична справка - се заявяват по електронен път.***
Бланки на документиОт тук може да ползвате бланки за следните случаи:

***
Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора - свали от тук.

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на Директора - свали от тук.

Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове - свали от тук.

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование - свали от тук.

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено основно образование - свали от тук.

Заявление за издаване на удостоверение за преместване - свали от тук.

Заявления за явяване на изпити за промяна на оценка - свали от тук.

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение - свали от тук.

Заявление за получаване на удостоверение за детски надбавки - свали от тук.

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции - свали от тук.

 

Изпратете попълненият документ като прикачен файл чрез дадената форма. При получване на коректно попълнени данни секретарката на училището ще разпечата бланката и ще я предаде на класния ръководител, за да си я получите от него!
 

Моля попълнете всички полета /e-mail на латиница, а всички останали полета на кирилица/.
Моля Ви да използвата само посочената форма или e-mail - pmggd@abv.bg за изпращане на необходимите ви документи.
Не изпращайте документи на официалния e-mail на гимназията.
Те няма да бъдат разгледани.

 

Вашият e-mail:
Вид на документа:
Съобщение:
Прикачи файл:


 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®