Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Членове

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Списък на членовете на Ученическия парламент на ПМГ „Яне Сандански“ 2018-2019г

 

1.      Петър Мирчев Попов- 5 клас

2.      Виктория  Бончева Мингова- 6 клас

3.      Виолета  Димитрова Дерменджиева- 7 клас

4.      Ралица Йорданова Тетимова- 8 а клас

5.      Елена Пантелеева Топалова- 8 б клас

6.      Ивелина Бисерова  Таирова- 8 б клас

7.      Ивана Спасова Балтаджиева- 8 б клас

8.      Катерина Петрова  Кръстилова- 8 в клас- Секретар

9.      Салвера Юсеин Бали- 8 г клас

10.  Кръстиян Иванов Ангушев- 8 д клас- Касиер

11.  Георги Василев Делигьозов- 8 д клас- Заместник P.R.

12.  Aйсел Сюлейманова Казалиева- 10 г клас

13.  Мария  Александрова Янушева-  11 а клас- Заместник-председател

14.  Тома Тодоров Вълчев- 11 б клас- P.R.

15.  Мария Димитрова Татанова- 11 д клас- Заместник-председател

16.  Ася Албенова Кежова- 11 е клас- Председател

 

 

ПМГ „Яне Сандански“ избира Ученически Парламент

Защо парламент?

Най-демократичният начин да се излъчат официални представители на ученическата общност е като всеки ученик упражни правото си на глас. Избирайки ученически парламент чрез избори ще се научим да имаме гражданска позиция и колко е важно е да упражняваме правото си на вот като бъдещи гласоподаватели.

*Правото на глас е общо, защото не подлежи на никакви ограничения или дискриминация.  Правото на глас е равно – всеки глас допринася еднакво равно за резултата. Правото на глас е пряко – всеки избирател гласува лично, а не чрез представител.

 

 

ПМГ „Яне Сандански“ избра своя Ученически парламент за 2017/2018

 

По най-демократичния начин – чрез реални избори, учениците в ПМГ избраха своите представители в Ученическия парламент. Това бе събитието през последните два дни, което обедини младите хора в училището и едновременно с това им даде ценен опит по отношение на изразяването на гражданска позиция. Правото на глас според Конституцията на Република България е общо, равно и пряко – гимназистите имаха възможността да го упражнят реално и така се постави акцент върху ценността избор.

 

Благодарим на всички ученици от V до XII клас за ентусиазма, с който приеха идеята за общи реални избори.

Поздравления за всички ученици, които са демократично избрани и вече са официалните представители на ученическата общност в ПМГ. Желаем им да мислят, да вярват, да мечтаят, да рискуват!

 

В Ученическия парламент влизат:

 

Възрастова група V, VI и VII клас:


Георги Делигьозов – VII клас (36 гласа)
Ивана Балтаджиева – VII клас (32 гласа)

Ивелина Таирова – VII клас (27 гласа)
Възрастова група VIII - X клас:
Тома Вълчев - Xб (315 гласа)
Ася Кежова - Xе (236 гласа)
Силвет Ислямова - Xб (214 гласа)
Айсел Казалиева - IXг (198 гласа)
Мария Янушева - Xа (183 гласа)

 

Възрастова група XI–XII клас


Георги Бойчев - XIIа (309 гласа)
Виолета Калина - XIб (305 гласа)
Надежда Панделиева - XIв (278 гласа)
Теодора Бункова - XIб (268 гласа)
Мариела Коджебашева - XIIа (265 гласа)
Иван Попов - XIIа (248 гласа)
Дамян Башлиев - XIIа (203 гласа)
Мария Топузова - XIIе (198 гласа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®