Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

Симулационно занятие за Гражданска защитаНа 21 октомври в ПМГ „Яне Сандански” се проведе симулационно занятие за възникнал пожар в сградата на училището.
В 10.50 часа пожороизвестителната система подаде сигнал за възникнал пожар в стая 401. Евакуацията на учениците протече според плана за евакуация при бедствия, аварии и катастрофи и под прякото наблюдение на служителите от РС ПБЗН град Гоце Делчев.
Занятието приключи успешно, като и този път учениците и учителите бяха улеснени от възможността да се евакуират едновременно от трите изхода на училището.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®