Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Състезание, посветено на 1000 години от смъртта на цар Самуил



Днес, 21.10.2014 г. в час на класа бе проведено емоционално състезание, посветено на 1000 години от смъртта на цар Самуил. Участници бяха учениците от V, VI и VII клас. Във всеки клас бяха сформирани по 5 отбора от по 5 човека, като всеки отбор си избра име, с което участва в състезанието.
Отборите бяха запознати с важни факти, свързани с живота и управлението на цар Самуил, след което от тях се изискваше да отговорят на 10 въпроса, свързани с получената информация. Във всеки клас бе избран отбор Победител, който е успял да отговори правилно на най-много въпроси за най-кратко време. Отборът победител получи грамота за отличното си представяне.
Състезанието бе организирано и проведено от клуб „Да съхраним българското”, под ръководството на г-жа Таня Трапова. То предизвика голямо емоционално вълнение сред учениците от V, VI и VII клас, които с много въодушевление и състезателен дух се бореха за победата. Победителите се чувстваха особено удовлетворени и горди от постигнатото Първо място.





 
123

 



ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®