Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

Ден за избори в ПМГНа 24.10.2014г. се проведе изборното събрание на Ученическия съвет на ПМГ “Яне Сандански”. Избра се ново ръководство в състав: председател – Георгия Стоева от 11б клас, заместник-председатели – Христина Харизанова от 12в клас и Екатерина Узунова от 11б клас.
Новото ръководство прие предизвикателството да усъвършенства идеите на учениците и да работи за реализирането им.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®