Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

Профил на добрия учителСред учениците в ПМГ “Яне Сандански” бе проведено анкетно проучване за петте най-важни личностни качества, които трябва да притежава добрият учител. Получените резултати откроиха следните качества:
- толерантност
- обич към децата и учениците
- справедливост
- позитивно мислене
- да проявява разбиране.
От изброените характеристики може да се създаде профил и портрет на качествата, които трябва да притежава добрият учител.
Според учениците, добрият учител е толерантен, приема еднакво всички и съдейства на своите ученици в учебния процес. Освен това е справедлив и обективен към учениците и създалите се ситуации в училище. За да привлече и научи децата на всички ценности и уроци, които трябва да усвоят, добрият учител трябва, и дори е задължително, да притежава позитивно мислене, за да получи позитивни резултати в работата си. Последното, но не по важност, е способността да проявява разбиране. Това е необходимо, за да бъде съпричастен както към развитието на учениците, така и към техните проблеми в и извън училище.
 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®