Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

ПМГ „Яне Сандански” се включи в състезанието по български език и литература „Стъпала на знанието”На 29 октомври над 47 ученици от 5. до 12. клас от ПМГ „Яне Сандански” взеха участие в първия кръг от състезанието по български език и литература „Стъпала на знанието”, което е част от Националния календар за изънучилищните дейности на МОН. Така нашата гимназия стана част от голямото семейство на училищата, включили се в проявата, а общият брой на учениците, състезаващи се на този етап в цялата страна, е над 3000 като представителите ни са най-многобройни сред всички основни и средни учебни заведения по долината на Места.
Надпреварата има следните няколко идеи: съдейства за логическо мислене у учениците; съдейства за подготовката на учениците и успешното им представяне на Националната проверка след 7. клас; съдейства за подготовката на учениците и успешното им представяне на Държавните зрелостни изпити след 12. клас; възпитава умение за пренос на знания по отношение на задължителната подготовка в задачи, включени в тестовете; създава навици у учениците за изява сред връстници; осигурява условия за изява на придобитите знания и умения в конкурентна и състезателна среда; осъществява преход от изява на знанията от една културно-образователна област към изява в по-широк познавателен контекст; стимулира изявите на всички участващи ученици.
На 17. ХІ. 2014 г. в официалния сайт на сдружение „10 книги”, основен организатор на проявата, ще бъдат публикувани резултатите от теста.
 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®