Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

Ден на ученическото самоуправление в ПМГ "Яне Сандански"За поредна година в ПМГ "Яне Сандански" се проведе Денят на ученическото самоуправление. Събитие, в което възпитаниците ни проявиха изключителна активност и голям интерес. Отново те с голяма отговорност приеха задълженията си, изпълнявайки ги съвестно и със заразителен ентусиазъм.

В този ден Директор бе Иван Парнарев от 9 а клас, който заедно с помощник-директорите – Нериман Топчиева и Мария Укова от 10 г клас, заеха отредените им места. Проведоха се различни мероприятия с цел забавление, под формата на образователни игри, за които най-добрите участници бяха отличени със сертификати, връчени от изпълняващия длъжността директор в този ден. Заедно с тях в работния ден ученици се потопиха и педагогическия съветник, охраната, административния и неадминистративния персонал и на своите учители.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®