Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Дипломиране на випуск 2015На 18 юни Директорът на ПМГ „Яне Сандански” тържествено връчи дипломите за завършено средно образование на зрелостниците от випуск 2015. 50 от 134 зрелостници получиха грамоти за отличен успех. По традиция, благодарствени писма за постигнати високи резултати през гимназиалния етап на обучение, от името на ръководството и колектива на ПМГ „Яне Сандански”, получиха родителите на Теодора Бухлева, Мартин Узунов, Елена Цуцуманова, Милена Спириева, Крум Динев, Екатерина Бузалакова, Мария-Екатерина Иванова, Йордан Карапетров.

Випуск 2015 се отличава с това, че постигна високи резултати на Държавните зрелостни изпити и зае първо място в областта. Сред всички тях се открои Теодора Бухлева, която получи пълна отлична оценка и на двата зрелостни изпита. За успехите, постигнати на национални олимпиади, Теодора е предложена за удостояване с национална диплома от МОН.

Класните ръководители поздравиха своите ученици и се разделиха с тях с пожелания за много успехи и късмет в живота им.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®