Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

26 септември - Международен ден на чуждите езициНа 25.09.2015г. учениците от „ПМГ Яне Сандански“ отбелязаха международния ден на чуждите езици.

Денят започна с кратки послания, написани на цветни листчета на английски, немски, френски и руски език, които учениците сами подготвиха, написаха и закачваха.

Изготвиха табла с кратки откъси от известни чуждестранни автори. Подготвиха и изложба на чуждестранна литература. В междучасията учениците с голям интерес разглеждаха и четоха от книгите.

А дванадесетокласниците демонстрираха своите знания по чужди езици по местното радио „V“. Там те четоха откъси от известни автори и отправиха послания за ползата от владеенето на чужди езици, което дава по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот, както в нашата страна, така и в други части на света.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®