Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Tренировъчното занятие за бедствия, аварии и катастрофи в ПМГ "Яне Сандански"Днес – 20.10.2015 г., в ПМГ „Яне Сандански“ се проведе тренировъчното занятие за бедствия, аварии и катастрофи.

След включване на пожаро-известителната система и съобщение по радиоуредбата за пожар в училището, всички ученици бяха изведени по най-бързия начин от класните стаи.

Евакуацията стана за кратко време, защото бе използвана и аварийната стълба, която дава възможност за намаляване на потока от ученици, движещи се по централната стълба.

Периодично в ПМГ се провеждат обучения за поведение при бедствия и аварии, с което се създават навици за адекватно поведение при възникнали реални ситуации.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®