Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Достойно представяне на ХХIV математическия турнир “Черноризец Храбър“На 31 октомври 2015 г. в гр. Благоевград се проведе двадесет и четвърти математически турнир „Черноризец Храбър”, посветен на Деня на народните будители и иницииран от ИМИ при БАН. В него взеха участие петима ученици от VI, IX, X, XI и XII клас на ПМГ „Яне Сандански”. Всички участници се представиха достойно и постигнаха следните резултати: Екатерина Терзиева – X клас - 116 т, III място; Димитър Праматаров – IX клас -107 т, IV място; Мария Байрякова – XI клас - 93 т, III място; Костадин Алмишев – XII клас - 89 т, II място и Иван Попов – VI клас със 73 т. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®