Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Резултати от научната сесия на ученическия институт на БАНЖури по астрономия и физика в състав: Проф. дфн Екатерина Бъчварова, научен секретар на БАН (председател на журито), Доц. д-р Светослав Колев - Институт по Електроника – БАН, Гл. ас Д-р Момчил Дечев от ИАНАО- БАН оцени високо всички презентации на проекти стигнали до финалното представяне. Присъди най-високо отличие в областта „Софтуерни продукти в помощ на обучението в училищата“ на Илина Зайкова и Стефка Москова от ПМГ „Яне Сандански“ за създаване на софтуерен продукт в помощ на обучението по астрономия и за засилване на интереса на учениците към астрономията в областта „Слънчева система“. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®