Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Отличени в конкурс за есе “ 5 идеи за моето развитие и развитието на моето населено място“ПМГ „Яне Сандански“ отново се открои като училище с най-много отличени ученици в конкурс, организиран от Фондация Българска Памет, гр. София. Шестнадесет ученици от нашето училище впечатлиха журито със своите есета на тема: „5 идеи за моето развитие и развитието на моето населено място“, в които представиха своите оригинални идеи и показаха отлично умение за изразяване на аргументирана лична позиция. Гордост за нашето училище са учениците: Елена Папалюгова от 11б, Ивет Бялева от 11в, Надя Патинова от 11д, Нериман Топчиева от 11г, Фатме Фета от 11г , Михаил Мулячки от 11б, Нелина Шишкова от 11в, Филдез Табанли от 10в, Гергана Лапчева от 11а, Фатма Табанли, Ханифе Караюсеин от 10б, Айлин Петреликова, Румен Карасмилов от 12а, Радостина Тупарова от 12а, Ваня Самокишева от 12а, Мохамед Хюсеин от 12а. Отличените ученици работиха под научното ръководство на г-жа Таня Трапова и г-жа Евгения Попова. За отличното си представяне в конкурса нашите ученици са одобрени за участие в Проект „Комуникация за ориентиране на младите в политиките за активно стартиране – КОМПАС“, финансиран по програма „Еразъм +“ и ще участват в края на месец февруари в тридневно събитие, прилагащо методите на неформалното обучение.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®