Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Да запазим живота на пътя!Днес, 29 февруари, в ПМГ „Яне Сандански“ се проведе час на класа, посветен на опазването на живота на младите хора като участници в движението. Класните ръководители припомниха правилата за движение по пътищата и проведоха дискусия с учениците за опасностите, които възникват при невнимателно движение по пътя. При по-малките ученици акцентът бе насочен към участието им като пешеходци и пътници, а при по-големите и като водачи на МПС. Самите ученици искрено споделиха своите впечатления за опасни ситуации, което е важна причина за изострянето на вниманието им. Часът завърши с послания на всеки клас за това да опазим живота на пътя.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®