Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Победители в конкурс „Европейският съюз и Аз“Три ученички от ПМГ са сред 15-те победители от цяла България в конкурсa на тема „Европейският съюз и Аз“, организиран от Американски университет в България. Гордост за нашето училище са ученичките: Елена Папалюгова от XIб клас, Теодора Йондева от XIб клас и Фатме Фета от XIг клас, които работиха под научното ръководство на г-жа Таня Трапова. Те впечатлиха журито със своите отлични познания за Европейския съюз и умението си да представят под формата на есе своята аргументирана лична позиция. Наградените ще имат възможност да се включат в конференция “Модел Европейски съюз 2016”, която ще се проведе в периода 1-3 април 2016 г. Участниците ще имат възможност да използват знанията си за ЕС практически и да придобият професионален опит в процедурите по вземане на решения в Европейския съюз.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®