Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

В ПМГ се проведе открит урок на тема „Светът на Холокоста“На 29.03.2016 г., учениците от XIб клас в ПМГ „Яне Сандански“, с преподавател г-жа Таня Трапова, изнесоха открит урок на тема: „Светът на Холокоста“, пред регионалния експерт по обществени науки и гражданско образование - г-жа Екатерина Текерска, директора на ПМГ „Яне Сандански“ – г-жа Елка Божикова, и учители от 4 общини. Учениците имаха възможност чрез разнообразни и иновативни методи и технологии да се потопят в Света на Холокоста. Чрез състезателната Онлайн игра Kahoot, те показаха своите знания за събития и личности, свързани с темата. Демонстрираха уменията си за работа в екип, изпълнявайки задачи, свързани с видеоклип, интерактивна дъска /подреждане на пъзел, снимки в хронологична последователност, кръстословица, игрословица/ и творческа изява. Единадесетокласниците показаха отлично умение да изразяват лична позиция по темата за Холокоста, като отправиха своите послания чрез интелектуални карти и стикери под формата на Давидовата звезда за мир, толерантност, съпричастност, обич. Експертът по ОНГО от Регионалния инспекторат гр. Благоевград - г-жа Екатерина Текерска и директорът на ПМГ „Яне Сандански“ – г-жа Елка Божикова , както и всички присъстващи учители, поздравиха учениците за отличното представяне и за активната им гражданска позиция.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®