Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Финалисти в конкурса на Фондация ”Българска Памет”Петима ученици от ПМГ «Яне Сандански» са отличени като финалисти в конкурса за есе на тема: «Перспективи пред младите в Европа», организиран от Фондация «Българска Памет». Те се откроиха сред свои съученици не само в България, но и от още 4 държави - Молдова, Украйна, Сърбия и Македония.

Гордост за нашето училище са: Насис Сандалова от XI клас, Елена Папалюгова от XI клас, Михаил Мулячки от XI клас, Зейнеп Низам от X клас и Ханифе Караюсеин от X клас, които работиха под научното ръководство на г-жа Таня Трапова.

Като победители наградените ще имат възможност да участват в XVIII Пролетен семинар на тема «Перспективи пред младите в Европа» в рамките на проект «Силна национална идентичност – силна европейска идентичност», който ще се проведе от 03 до 09 април 2016 година, в гр. Варна.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®