Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ден на тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ПМГДнес, 25.10.2016 г., в ПМГ „Яне Сандански“ се проведе тренировъчно занятие за поведение при бедствия, аварии и катастрофи. След включване на пожароизвестителната система и съобщение за пожар в училището, всички ученици бяха изведени по най-бързия начин от класните стаи. Евакуацията се осъществи за кратко време, защото бе използвана и аварийната стълба, която дава възможност за намаляване на потока от ученици, движещи се по централното стълбище. Периодично в училището се провеждат такива обучения, което е предпоставка за създаване на навици у учениците за адекватно поведение при възникнали действителни ситуации.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®