Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Успех на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности в ПМГПилотното национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности се проведе с ученици от всички 28 области в странатa.

Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигитална компетентност (http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences).

Нашите ученици от X г и X е клас бяха включени в оценяването, което се проведе на 14 юни в ПМГ. За доброто си представяне двайсет и осем ученици получиха удостоверения от МОН за самостоятелно ниво на владеене по Европейската референтна рамка за оценяване.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®