Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ученическият съвет на ПМГ гласува ново ръководствоНа 08.11.2016 г. едни от най-активните ученици на ПМГ „Яне Сандански” гласуваха ново ръководство на Ученическия съвет. Кандидатите за позициите в съвета се представиха и споделиха с какво биха допринесли за развитието на Ученическия съвет. Изборът бе направен със специално изработена бюлетина за всеки гласуващ. Най-голямо доверие учениците гласуваха на Гергана Парахулева от 11б клас,която бе избрана за председател на съвета. Бойка Узунова от 10в клас и Яна Ляскова от 11в клас са новите заместник-председатели.

През учебната 2016/2017 година новото ръководство на Ученическия съвет ще работи за усъвършенстване и реализиране на най-интересните идеи, кампании и инициативи на младите хора в ПМГ. Ще съхрани и ще продължи да следва мотото на Ученическия съвет : „По-силни сме, когато сме заедно!“

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®