Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Тренировъчно занятие при бедствия, аварии и катастрофи в ПМГДнес, 27.04.2017 г., в ПМГ „Яне Сандански“ се проведе тренировъчно занятие за поведение при бедствия, аварии и катастрофи. След включване на пожароизвестителната система и съобщение за пожар в училището, всички ученици бяха изведени по най-бързия начин от класните стаи. Самата евакуация се осъществи за изключително кратко време, защото бе използвана и аварийната стълба, която дава възможност за намаляване на потока от ученици, движещи се по централното стълбище. Такива обучения се провеждат периодично в училището, което е предпоставка за създаване на навици у учениците за адекватно поведение при възникнали реални ситуации.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®