Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ученическо самоуправление в ПМГДнес, 01.06.2017г., в Природо-математическатa гимназия ,,Яне Сандански“ се проведе Денят на самоуправлението. Нашите ученици влязоха в ролята на своите учители, а основните длъжности в училището се заеха от Георги Алмишев - 11,,г‘ клас, който бе директор,Саня Севдева от 9,,а‘‘ клас и Василка Темелкова от 9,,г‘‘ клас като заместник-директори. Сузана Куйбишева от 11,,д‘‘ клас влезе в ролята на секретар, а счетоводните дела се управляваха от Надежда Панделиева - 10,,в‘‘ клас. Отговорната задача на педагогически съветник пое Весела Канатова – 10 ,,д‘‘ клас. За здравето на учениците като медицинска сестра се грижеше Невена Джепкова – 9,,в‘‘ клас, а за културата им -Елиф Даргут от 9,,в‘‘клас в ролята на библиотекар. Задължителната охрана пое Кирил Шарланджиев – 9,,в‘ ‘клас. Техник на гимназията бе Павел Тинев – 11,,д‘‘ клас. Не по-малко важни бяха хигиенистите - I етаж – Симона Гивезина - 9 ,,б‘‘ клас, II етаж – Георги Делигьозов - 6 клас, III етаж – Иван Александров - 11,, б‘‘ клас, IV етаж – Николай Алексов - 8,,а‘‘ клас.

На днешния ден се проведе конкурс за написване на поздрав и изработване на илюстрация по случай Международния ден на детето, като най-добри бяха 9 „в“ и 10 „б“ клас , които получиха грамота и мотивираща награда. Още една страхотна дейност на директорите в Деня на самоуправлението бе раздаването на грамотите на отличилите се ученици в Лингвистичното кенгуру и наградите на победителите в конкурса за рисунка „Земята – преди, сега и в бъдещето“, организиран от клуб „ Интеракт“.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®