Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Посещение на учители от ПМГ „Яне Сандански“ в Португалия по проект Еразъм КД1От 23 до 27.10.2017г. се извърши мобилност на учители от ПМГ“Яне Сандански“ по проект Еразъм КД1. Партньорското училище Epralima, Португалия, е професионално училище, което предлага специализирано и професионално обучение в областта на компютърните науки, 3D дигитален дизайн и мултимедия и използване на електронни платформи. Нашето училище предлага сходно профилирано обучение по информатика и информационни технологии и целта беше българските преподаватели да придобият и усъвършенстват знанията си относно по-ефективното интегриране и по-ефикасното използване на съвременните технологии в образованието.

Извършени бяха набор от дейности: наблюдение на 3D Дизайн и мултимедия - съвместен технологично-иновативен урок, в който участниците от България придобиха знания и умения за интегрирането на съвременни и иновативни педагогически методи на обучение и дигитални инструменти в преподаването; развиване на стратегия за създаване на механизми за по-тесни връзки между училището и икономическите и културни институции за постигане на по-ефективно развитие на местно и регионално ниво - кръгла маса дискусия, в която домакините споделиха своя опит; кариерно ориентиране“- практическо занятие, за придобиване на базисни умения, приложими при кариерното ориентиране на учениците, което предстои да бъде въведено в нашето училище; лабораторно занятие по химия/биология/физика - съвместен технологичен и иновативен урок, в който участниците от България се запознават с възможностите на дигитални средства; посещения на извънкласни занимания в Epralima и запознаване с тяхната специфика и начина на провеждането им. В края на мобилността се извърши мониторинг на извършена дейност.

По време на мобилността нашите колеги Марияна Карамитева и Златка Милчева бяха поканени на официални визити от кмета на общината в Сантош де Валдевиж, който е и президент на училище Епралима и кмета на Понте де Барка, който ги покани и на церемонията по официалното му встъпване в длъжност. Обсъдиха се идеи за взаимно сътрудничество не само в образованието.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®