Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Младите биолози в ПМГ – изследователи, учени, творциВ ПМГ „Яне Сандански“ 27.02.2018г. бе ден, посветен на биологията. Експертът по природни науки към РУО Благоевград - госпожа Стоянова, и ръководството на училището посетиха часовете по биология в IХг, VIIIв, Xв и XIг клас.

В уроците на госпожа Катерина Мангалова, госпожа Катерина Бойчева, госпожа Елена Ташкова и госпожа Силвия Мегданова бе използван богат набор от технически средства, с които разполага нашето училище. Чрез очилата за виртуална реалност, таблетите, интерактивните панели, облачните технологии, платформата Mozabook учениците успяха да надникнат в тайнствения и многообразен свят на обичаната от тях наука биология. При изпълнението на поставените интересни задачи нашите възпитаници демонстрираха задълбочени знания по предмета, както и умения за работа в екип, креативност, критично мислене и взаимодействие.

В този ден, посветен на биологията, учителите и учениците осъществиха на практика идеята за това, което представлява иновативното училище – любознателност, доверие, съдействие.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®