Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Ден на ученическото самоуправлениеДнес в ПМГ „Яне Сандански“ бе един необикновен ден - ден на ученическото самоуправление. На пръв поглед всичко вървеше по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището бе в ръцете на учащите. Всички длъжности–педагогически и непедагогически, се изпълняваха от учениците на ПМГ „Яне Сандански”. Нашите възпитаници заеха ръководните длъжности след попълване на заявления, а одобрените кандидати получиха инструкции от титулярите и достойно се подготвиха.

За поста директор бе избран Мирослав Пехливанов, а негови помощници бяха Саня Севдева и Стела Тошанова, които влязоха в ролите на заместник-директор по административно-стопанската дейност и заместник-директор по учебната дейност.

Денят започна с кратка оперативка за разпределяне на задачите и инициативите, които включваха и послание по случай 1. юни за учениците от V, VI и VII клас. Част от работния ден бе и задължителната контролна дейност от ръководството за присъстващите и отсъстващите от час.

Педагогическият съветник Селма Уруч и представители на ученическия парламент раздаваха балони, бонбони и усмивки в центъра на града, а в сградата на училището се събираха позитивни пожелания и мисли.

Учениците-учители се поставиха на мястото на своите преподаватели. Вълнението за всички бе голямо. Стана ясно, че не е лесно да си от другата страна на бюрото.

Учебният ден за новото ръководство завърши със забавно празненство за учениците от V, VI и VII клас, на което директорът Пехливанов награди и победителите от парада на домашни любимци. Поздравяваме всички за смелостта да опитат и пожелаваме успех на онези, които ще го направят тепърва!

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®