Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Клубовете по история в ПМГ завършиха годината с интерактивен музеен урокИсторическият музей в Гоце Делчев бе домакин на съвместната инициатива, с която клубовете по история в ПМГ „Яне Сандански“ завършиха своята дейност. В интерактивния музеен урок бяха използвани видеоклип и фотографии, създадени като ученически проект по история на тема: „Красотата на традиционното женско облекло в Неврокопско. Инструменти и занаяти от края на XIX и началото на XX век“.

Представените снимки и видео са резултат от изследователската работа на гимназистите по етнография и краезнание през последните две учебни години.

Разпределени в два отбора, участниците се състезаваха в търсене на елементи от традиционното облекло в Неврокопския край, разпознаваха инструментите за неговото изработване сред музейните експонати и направиха описание на тяхната употреба в миналото.


„Красотата на традиционното женско облекло в Неврокопско. Инструменти и занаяти от края на XIX и началото на XX век“

Българската традиционна носия е общо название, с което се нарича народното облекло на българина от Възраждането до към средата на XX век. То отразява традиционната култура и бита на българския народ. По своя характер носията е всекидневното работно облекло, което чрез художествена украса придобива празничен вид. Отличава се с изключителната си практичност при трудова дейност, традиционни обреди или празненства. Носията бива мъжка и женска, празнична и всекидневна като във всяка една от българските етнографски области се отличава със своя специфика и самобитност.

 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®