Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ  НА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО:

РЕЗУЛТАТИ ОТ  НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ

 

ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗАЦИЯ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив - 2017/2018 г.

 

Архив - 2014/2015 г.

 

Архив - 2013/2014 г.

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®