Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 
 

РЕГЛАМЕНТИ НА ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

 

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

 

Класове

 

Брой състеза телни групи

 

 

Време на провеждане

Български език и литература

 

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

 

 5.12.2019 г. - 15ч.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

15.01.2020 г. -15ч.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

8.01.2020 г. -15ч.

Математика

 V, VI, VII

3

 13.12.2019 г. -15ч.

Математика

VIII, IX, X, XI и ХII

5

 14.12.2019 г. -9ч.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

9.01.2020 г.-15ч.

Философия

VIII – ХII

1

24.01.2020 г. -15ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ

7

10.01.2020 г. -15ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ

6

17.01.2020 г. -15ч.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI – ХII

5

 

9.12.2019 г. - 15ч.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

16.01.2020 г. -15ч.

Биология и здравно образование

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

23.01.2020 г. -15ч.

 

 

 

 

Регламенти на олимпиади и състезания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2018/2019 година

 

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади в училищата на област Благоевград през учебната 2017/2018 година

 

Заповед за училищата домакини за провеждане на областния кръг на  ученическите олимпиади през учебната 2017/2018 годинаРЕГЛАМЕНТИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 201
7/2018 ГОДИНА

 

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година
 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®