Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 
 

РЕГЛАМЕНТИ НА ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

 

 

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2019/2020 година

Регламенти на олимпиади и състезания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2018/2019 година

 

Заповед за график за провеждане на ученическите олимпиади в училищата на област Благоевград през учебната 2017/2018 година

 

Заповед за училищата домакини за провеждане на областния кръг на  ученическите олимпиади през учебната 2017/2018 годинаРЕГЛАМЕНТИ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 201
7/2018 ГОДИНА

 

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година
 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®