Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

V

Анелия Кичукова

VI

Соня Коджебашева

VII

Божидар Вълканов

VIIIA

Александра Демерджиева - Ряхова

VIIIБ

Северина Миладинова

VIIIВ

Александър Мандажиев

VIIIГ

Иванка Гелемерова

VIIIД

Димитрия Хаджиева

IXА

Диана Обущарова

IXБ

Тодор Хаджидиманов

IXВ

Боряна Вълчева

IXГ

Карамфилка Патинова

IXД

Любка Харизанова

XА

Димка Дерменджиева - Пандурова

XБ

Василка Фърчева

XВ

Мария Стоянова

XГ

Екатерина Тодорова

XД

Тодорка Янудова

XIА

Надя Воденичарова

XIБ

Евгения Попова - Балакчиева

XIВ

Люба Маламова

XIГ

Виктория Кирева

XIД

Анна Драгинова

XIIА

Филиз Фейзиева

XIIБ

Недялка Ангушева

XIIВ

Александър Халачев

XIIГ

Катерина Мангалова

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®