Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/21019 ГОДИНА

 

Паралелка

Класен ръководител

V

Божидар Вълканов

VI

Александра Демерджиева

VII

Соня Коджебашева

VIIIA

Димка Дерменджиева

VIIIБ

Василка Фърчева

VIIIВ

Мария Стоянова

VIIIГ

Надя Воденичарова

VIIIД

Мария Панева

IXА

Елена Николова - Дишлянова

IXБ

Евгения Попова - Балакчиева

IXВ

Люба Маламова

IXГ

Виктория Кирева

IXД

Анна Драгинова

Николай Беличев

Недялка Ангушева

Алексадндър Халачев

Катерина Мангалова

XIА

Румен Джинев

XIБ

Александър Мандажиев

XIВ

Андон Калайджиев

XIГ

Елена Ташкова

XIД

Северина Миладинова

XIЕ

Илия Нурков

XIIА

Гергана Шарланджиева

XIIБ

Диана Обущарова

XIIВ

Боряна Вълчева

XIIГ

Силвия Мегданова

XIIД

Любка Харизанова

XIIЕ

Карамфилка Патинова

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®