Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Разпределение на паралелките по класни стаи

 

 

Паралелка

Стая

Класен ръководител

V

214

Соня Коджебашева

VI

212

Божидар Вълканов

VII

215

Александра Демерджиева

VIIIA

402

Диана Обущарова

VIIIБ

311

Тодор Хаджидиманов

VIIIВ

105

Боряна Вълчева

VIIIГ

303

Карамфилка Патинова

VIIIД

407

Любка Харизанова

IXА

310

Димка Дерменджиева

IXБ

405

Василка Фърчева

IXВ

102

Мария Стоянова

IXГ

406

Екатерина Тодорова

IXД

213

Тодорка Янудова

XА

401

Елена Николова - Дишлянова

XБ

109

Евгения Попова - Балакчиева

XВ

312

Люба Маламова

XГ

403

Виктория Кирева

XД

108

Анна Драгинова

XIА

411

Филиз Фейзиева

XIБ

104

Недялка Ангушева

XIВ

412

Александър Халачев

XIГ

410

Катерина Мангалова

XIIА

301

Румен Джинев

XIIБ

404

Александър Мандажиев

XIIВ

101

Андон Калайджиев

XIIГ

103

Силвия Мегданова

XIIД

110

Северина Миладинова

XIIЕ

408

Илияна Станкова

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®