Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Разпределение на паралелките по класни стаи

 

Паралелка

Стая

Класен ръководител

V

212

Божидар Вълканов

VI

215

Александра Демерджиева

VII

214

Соня Коджебашева

VIIIA

310

Димка Дерменджиева

VIIIБ

405

Василка Фърчева

VIIIВ

102

Мария Стоянова

VIIIГ

402

Надя Воденичарова

VIIIД

213

Мария Панева

IXА

401

Елена Николова - Дишлянова

IXБ

109

Евгения Попова - Балакчиева

IXВ

311

Люба Маламова

IXГ

403

Виктория Кирева

IXД

108

Анна Драгинова

411

Николай Беличев

104

Недялка Ангушева

412

Александър Халачев

105

Катерина Мангалова

XIА

301

Румен Джинев

XIБ

203

Александър Мандажиев

XIВ

101

Андон Калайджиев

XIГ

103

Елена Ташкова

XIД

110

Северина Миладинова

XIЕ

408

Илия Нурков

XIIА

303

Гергана Шарланджиева

XIIБ

406

Диана Обущарова

XIIВ

407

Боряна Вълчева

XIIГ

312

Силвия Мегданова

XIIД

410

Любка Харизанова

XIIЕ

404

Карамфилка Патинова

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®