Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

Заявления за отсътвия на учениците по уважителни причини 

 

 

 

Бланките могат да послужат за извиняване на отсъствията само след регистриране в канцеларията на училището и проведен разговор с класния ръководител/директора.

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОТСЪСТВИЕ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 3 ДНИ В ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЕ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 7 ДНИ В ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЕТО СЕ ПОДАВА ДО 3 ДНИ СЛЕД ОТСЪСТВИЕТО НА УЧЕНИКА

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ОТСЪСТВИЕ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 7 ДНИ В ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЕТО СЕ ПОДАВА ПРЕДИ ОТСЪСТВИЕТО НА УЧЕНИКА

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®