Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

Самостоятелна форма на обучение

 

График за провеждане на  изпити за определяне на годишна оценка през 2019/2020 учебна година, януарска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение 

 

Резултати на учениците в самостоятелна форма на обучение от изпити през м.януари, 2020 г.през 2019/2020 учебна година

 

 


 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®