Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  15.02.2019г. за уч. 2018/2019 ГОДИНА

В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

КЛАС през 2018/2019г.

ПРОФИЛ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

СВОБОДНИ МЕСТА

V

- -

3

VIII а

МАТЕМАТИЧЕСКИ

-

1

IXд

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

-

1

Xa

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Информатика, математика, английски език и информационни технологии

1

XIа

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Информатика, математика, информационни технологии

2

XIб

ХУМАНИТАРЕН

/прием след завършен VII клас/

Български език и литература, история и цивилизация, география и икономика

3

XIв

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика

2

XIe

ТЕХНОЛОГИЧЕН

/прием след завършено основно образование/

Информационни технологии, математика, информатика, II чужд език

9

XIIa

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Математика, информационни технологии, физика и астрономия

1

XIIв

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Английски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

2

XIIг

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършено основно образование/

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, II чужд език, математика

2

ХIIд

ХУМАНИТАРЕН

/прием след завършено основно образование/

Български език и литература, история и цивилизация, II чужд език,  география и икономика

2

ХIIе

ТЕХНОЛОГИЧЕН

/прием след завършено основно образование/

Информационни технологии, изобразително изкуство, II чужд език, български език и литература

3


 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®