Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

 

 

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  29.10.2019г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

Класовете са означени за 2019/2020 учебна година!

 

 

КЛАС през 2019/2020г.

ПРОФИЛ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

СВОБОДНИ МЕСТА

VI

- -

3

VIIIa

МАТЕМАТИЧЕСКИ

-

1

IXб ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Български език и литература, история и цивилизация, философия

1
IXв ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език /незинтензивно и неразширено/

1

МАТЕМАТИЧЕСКИ

Математика, информатика, информационни технологии

1

XIа

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

 

Информатика, математика, английски език, информационни технологии

1

XIIа

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Информатика, математика, информационни технологии

2

XIIб

ХУМАНИТАРЕН

/прием след завършен VII клас/

Български език и литература, история и цивилизация, география и икономика

3

XIIв

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас/

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика

2

XIIe

ТЕХНОЛОГИЧЕН

/прием след завършено основно образование/

Информационни технологии, математика, информатика, II чужд език

9

 


 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®