Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

 

 

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  21.09.20 г. В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 

Класовете са означени за 2020/2021 учебна година!

 

 

КЛАС през 2020/2021г.

ПРОФИЛ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

СВОБОДНИ МЕСТА

VII

- -

4

IXa

МАТЕМАТИЧЕСКИ

-

1

XIIа

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

Информатика, математика, английски език  информационни технологии

1

 

 


 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®