Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

УСТАВ

на

„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО”

ПРИ ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ”  - гр. Гоце Делчев

 

***

 

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО" ПРИ ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" - ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2016 Г.

 

***

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

към ПМГ „Яне Сандански“

 

Председател:  Марианна Боянова

Секретар:  Боряна Вълчева

Членове:   1. Людмила Тодориева

                    2. Елена Бусарова

                    3. Марияна Башлиева

                    4. Светлана Тошанова

                    5. Елка Божикова

 

***

 

СПИСЪК

НА РОДИТЕЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 КЪМ ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“  ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Име, фамилия

Клас

1. Марияна Алексова

V

2. Лилия Караилиева

V

3. Нели Панчева

V

4. Кристина Пендичева

V

5. Карамфилка Патинова

V

6. Ани Мейзинева

VI

7. Стоичка Близнакова

VI

8.

Благовеста Караянева

VI

9. Василка Фърчева

VI

10.

Богдан Боцев

VI

11. Елена Мудева

VII

12. Васка Алмишева

VII

13.

Виктория Кирева

VII

14. Боряна Вълчева

VII

15.

Магдалена Николова

VII

16. Янка Телкиева VIIIа
17. Илиана Андонова VIIIа
18.

Анифе Капанък

VIIIа

19.

Костадин Бозуков

VIIIа

20. Вера Попова

VIIIа

21.

Сибуша Цико

VIIIб

22.

Христина Гюльова

VIIIб

23.

Гергана Перчева

VIIIб

24.

Димитрия Вангелова

VIIIб

25.

Илия Динев

VIIIб

26.

Емилия Якимова

VIIIв

27.

Теодора Пашалиева

VIIIв

28.

Мария Станчева-Ангелова

VIIIв

29.

Илиана Канелова

VIIIв

30.

Стефка Сарандева

VIIIв

31.

Евгени Сеизов

VIIIг

32.

Ирина Шопова

VIIIг

33.

Веселин Камбуров

VIIIг

34.

Божик Бойчев

VIIIг

35. Яне Даскалов

VIIIг

36. Сюлейме Пигова

VIIIд

37. Росица Делибашева

VIIIд

38.

Венцислав Гадиров

VIIIд

39.

Яна Еленкова

VIIIд

40.

Любима Алексова

VIIIд

41. Надка Мандева I
42. Стойка Тодорова I
43. Екатерина Манолева I
44. Мехмед Сюнетчиев I
45. Боянка Гамишева I
46.

 Мария Тинчева

IXб
47. Красимира Делииванова IXб
48. Мария Джалова IXб
49. Надежда Чолакова IXб
50. Евгения Попова-Балакчиева IXб
51. Гергана Белянова IXв
52. Стефка Атанасова IXв
53. Елена Делигьозова IXв
54. Димитрина Шопова IXв
55. Григор Ушев IXв
56. Магдалена Цветкова-Бусарова IXг
57. Диана Пелтекова IXг
58. Атие Казалиева IXг
59. Кезим Хаджиев IXг
60. Димитрия Кирева IXг
61. Светла Тошанова
62. Нели Белянова
63. Георгия Павлиду
64. Димитър Духов
65. Татяна Халачева
66. Елена Ташкова
67. Марина Герова
68. Атанас Ангелов
69. Звездица Младенова
70. Кадифа Болгур
71. Златка Гивезина
72. Шефкет Ислямов
73. Асен  Докузов
74. Мехмедали Джалев
75. Сабри Манчев
76. Сюизан Мехмед
77. Елена Калъчева
78. Георги Чолаков
79. Павел Петелов
80. Джейхан Неби
81. Гергана Жингова
82. Магдалена Попова
83. Васил Даскалов
84. Величка Сабахлъкова
85. Марияна Сейрекова
86. Йорданка Кунева
87. Лъчезар Банев
88. Юлиана Хаджиева
89. Мария Хазурова
90. Величка Пеева
91. София Ляскова
92. Иван Хасиев
93. Иван Илиев XIа
94. Петко Цуцуманов XIа
95. Мария Спирова XIа
96. Янка Шопова XIа
97. Фатме Джинджи XIа
98. Катерина Гайтанинчева XIб
99. Антония Дерменджиева XIб
100. Паскал Москов XIб
101. Ибрахим Юсуф XIб
102. Шабан Хаджи XIб
103. Вера Шарланева XIв
104. Петрана Узунова XIв
105. Аврам Москов XIв
106. Недялка Ангушева XIв
107. Катерина Джурова XIв
108. Атанас Кеков XIв
109. Иванка Ибришимова XIг
110. Соня Бисерова XIг
111. Неждет Близнак XIг
112. Фатме Гадирова XIг
113. Илинка Желязкова XIг
114. Величка Дерменджиева XIд
115. Мария Мингова XIд
116. Фатме Узунова XIд
117. Силме Сакали XIд
118. Катерина Прокопова XIд
119. Рафие Кади XIe
120. Ахмед Иброшев XIe
121. Антоанета Пльокова XIe
122. Златка Чолакова XIe
123. Гюлтена Колджиева XIe
124. Димитър Коджебашев XIIа
125. Елена Бусарова XIIа
126. Людмила Тодориева XIIа
127. Марианна Боянова XIIа
128. Елица Бойчева XIIа
129. Биляна Болгурова XIIа
130. Стойна Терзиева XIIб
131. Любка Харизанова XIIб
132. Ваня Станчева XIIб
133. Румен Джинев XIIб
134. Алтънка Давидова XIIб
135. Венета Итева XIIв
136. Соня Божинова XIIв
137. Илвие Конедарова XIIв
138. Мария Димитрова XIIв
139. Фани Мелгиева XIIв
140. Елена Търтова XIIг
141. Антоанета Геранова XIIг
142. Борислава Маркова XIIг
143. Димитрина Желязкова XIIг
144. Мария Карагьозова XIIг
145. Гергана Чакърова XIIд
146. Анелия Жостова XIIд
147. Милена Куйбишева XIIд
148. Автономка Кондева XIIд
149. Димитър Гечев XIIд
150. Шукри Мусли XIIе
151. Бистра Кацарова XIIе
152. Адил Лавчи XIIе
153. Милена Андонова XIIе
154. Недялка Кирчева XIIе

 

   Представители от ръководството, членове на училищното настоятелство

 

Име, фамилия

Длъжност

1. Елка Божикова Директор
2. Донка Пиргова

Зам. директор АСД

3.

Златка Милчева

Зам. директор УД

4.

Ангел Думбанов Главен счетоводител

5.

Христина Кишева

Педагогически съветник

 

 

 

 

 Нашите цели:

   • Посоката - Да мислим в перспектива, а тя е една - образованието.

    • Нашата мечта - България да се върне начело в класациите за най-грамотни ученици. За такова образование да ни завиждат всички.

    • Очакванията ни - За българското училище новините да бъдат все по-добри.

    • Историята на успеха - Трябва да осъзнаем, че съдия в делото за успеха ни е детето!

Всеки родител и общественик, който желае да стане член на училищното настоятелство при ПМГ "Яне Сандански", може да изтегли молбата си за членство от

тук.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®