Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 


Покана за свикване на Общо събрание на "Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство"
тук

***

 

РОДИТЕЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 КЪМ ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“  ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

- 234 РОДИТЕЛИ

 

 

 

   Представители от ръководството, членове на училищното настоятелство

- 8 представители

 

***

 

УСТАВ

на

„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО”

ПРИ ПМГ „ ЯНЕ САНДАНСКИ”  - гр. Гоце Делчев

 

***

 

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО" ПРИ ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" - ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2016 Г.

 

***

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

към ПМГ „Яне Сандански“ включва председател, секретар и петима членове

 

***

 

 

 Нашите цели:

   • Посоката - Да мислим в перспектива, а тя е една - образованието.

    • Нашата мечта - България да се върне начело в класациите за най-грамотни ученици. За такова образование да ни завиждат всички.

    • Очакванията ни - За българското училище новините да бъдат все по-добри.

    • Историята на успеха - Трябва да осъзнаем, че съдия в делото за успеха ни е детето!

Всеки родител и общественик, който желае да стане член на училищното настоятелство при ПМГ "Яне Сандански", може да изтегли молбата си за членство от

тук.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®