Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  proekt_tvoqt_chas

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

 

 

Ръководители на клубове:

"Светът на дигиталните технологии"  - 9 клас

Надя Петрова Воденичарова

 

"Съвременният дигитален свят" - 8 клас

Ваня Димитрова Станчева

 

"Мултимедиен свят" - 10 клас

Надие Мустафова Моллахасанова

 

 

oud.mon.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®