Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

Г Р А Ф И К 

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

 

 

Дата

Ден от седмицата

Час

Стая

Клас

1.

18.09.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

2.

25.09.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

3.

02.10.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

4.

09.10.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

5.

16.10.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

6.

23.10.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

7.

30.10.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

8.

06.11.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

9.

13.11.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

10.

20.11.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

11.

27.11.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

12.

04.12.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

13.

11.12.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

14.

18.12.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XI и XII

15.

08.01.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

XII

16.

15.01.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

XII

17.

22.01.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

18.

29.01.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®