Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Г Р А Ф И К за II срок на 2018-2019 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

 

 

Дата

Ден от седмицата

Час

Стая

Клас

1.

12.02.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

2.

19.02.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

3.

26.02.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

4.

05.03.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

5.

12.03.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

6.

19.03.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

7.

26.03.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

8.

09.04.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

9.

16.04.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

10.

23.04.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

11.

30.04.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

12.

07.05.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XII

13.

14.05.2019г.

Вторник

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XI

14.

28.05.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XI

15.

04.06.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XI

16.

11.06.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от V до XI

17.

18.06.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от VII до XI

18.

25.06.2019г.

Вторник

 

14.40 - 15.25

Учителска стая

от VII до XI

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®