Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Г Р А Ф И К за II срок на 2019-2020 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

 


 

Дата

 

Ден от седмицата

Час

Стая

1.

11.02.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

2.

18.02.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

3.

25.02.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

4.

10.03.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

5.

14.03.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

6.

24.03.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

7.

31.03.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

8.

07.04.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

9.

14.04.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

9.

21.04.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

10.

28.04.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

11.

05.05.2020г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

12.

12.05.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

13.

19.05.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

14.

26.05.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

15.

02.06.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

16.

16.06.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

17.

23.06.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

18.

30.06.2020г.

Вторник

14.45 – 15.30

Учителска стая

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®