Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми ученици, напомняме, че предстои провеждането на олимпиадите по биология – 23.01. и философия – 24.01., двете с начало 15.00 часа.
 

Г Р А Ф И К за I срок на 2019-2020 учебна година

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици

 

 

 

Дата

Ден от седмицата

Час

Стая

Клас

1.

17.09.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

2.

24.09.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

3.

01.10.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

4.

08.10.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

5.

15.10.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

6.

22.10.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

7.

29.10.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

8.

05.11.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

9.

12.11.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

10.

19.11.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

11.

26.11.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

12.

03.12.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

13.

10.12.2019г.

Вторник

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

14.

17.12.2019г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

15.

07.01.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

16.

14.01.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

17.

21.01.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII

18.

28.01.2020г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

Учителска стая

от V до XII 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®