Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОЛИМПИАДИ

 

1. ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

 

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

 

Класове

 

Брой състеза телни групи

 

 

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

25.01.2020 г.

Български език и литература

 

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

 

до 15.12.2019 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 20.01.2020 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 24.01.2020 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 24.01.2020 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 24.01.2020 г.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 12.01.2020 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 24.01.2020 г.

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

9

до 14.12.2019 г.

 

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

 

5

 

до 11.01.2020 г.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

до 12.01.2020 г.

Математическа лингвистика

 

V – VII, VIII – IХ, X – ХІ и ХІІ

 

4

 

до 10.01.2020 г.

Философия

VIII – ХII

1

до 29.01.2020 г.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ

7

до 19.01.2020 г.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ

6

до 19.01.2020 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

3

до 06.03.2020 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI – ХII

5

 

до 12.01.2020 г.

Астрономия

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

4

до 12.01.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

до 21.01.2020 г.

Биология и здравно образование

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

до 31.01.2020 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII (2 групи)

3

до 09.02.2020 г.

 

 

2. ОБЛАСТЕН КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

Класове

Брой състеза телни групи

 

Време на провеждане

 

Знам и мога

 

IV

 

1

29.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Български език и литература

 

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

22.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Английски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

09.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Немски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Испански език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Италиански език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Руски език

 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

 

8

08.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Френски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Математика

 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

 

9

01.02. 2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Информатика

 

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

до 08.03.2020 г.

Математическа лингвистика

 

V – VII, VIII – IХ, X – ХІ и ХІІ

 

4

14.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

 

Философия

 

VIII – ХII

 

1

08.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

История и цивилизации

 

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ

 

7

29.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

География и икономика

 

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ

 

6

22.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

Гражданско образование

 

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

 

3

 

до 20.03. 2020 г.

 

Физика

 

VII, VIII, IX, X, XI – ХII

 

5

22.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Астрономия

 

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

 

4

16.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

16.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Биология и здравно образование

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

23.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Техническо чертане

 

VII – VIII и IX – ХII (2 групи)

 

3

14.03.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

Класове

Брой състеза телни групи

 

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

04.04.2020 г.

Български език и литература

 

VII, VIII – Х, XІ и ХII

 

4

 

05.04.2020 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

28.03.2020 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

20.03. – 22.03.2020 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

28.03.2020 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

21.03.2020 г.

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХII

5

07.03.2020 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

21.03.2020 г.

Математика

VII, VIII и IX–ХII

3

10.04. – 13.04.2020 г.

 

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

 

5

 

13.03. – 16.03.2020 г.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

08.05. – 10.05.2020 г.

Математическа лингвистика

 

VIII – IX, X – XI и ХІІ

 

3

 

03.04. – 06.04.2020 г.

Философия

VIII – ХII

1

27.03. – 29.03.2020 г.

История и цивилизации

VII, Х и ХII

3

24.04. – 26.04.2020 г.

География и икономика

VII, VIII – IX и X – ХII

3

25.04. – 26.04.2020 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

3

08.05. – 10.05.2020 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, ХІ –ХII

5

03.04. – 05.04.2020 г.

Астрономия

VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ

3

24.04. – 26.04.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

21.03. – 22.03.2020 г.

Биология и здравно образование

 

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII

 

3

 

28.03. – 29.03.2020 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII (2 групи)

3

24.04. – 26.04.2020 г.

 

ГРАФИК

 

за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ

 

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

Математика

1. Национално зимно математическо състезание Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 17.01. – 19.01.2020 г., РУО – Ямбол

2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 19.03.2020 г., 12.00 ч.

3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 13 – 15.03.2020 г.

4. Пролетни математически състезания IV клас, 28.03.2020 г.

V – VI клас, гр. Плевен, 27.03. – 29.03.2020 г. VII – VIII клас, гр. Русе, 27.03. – 29.03.2020 г. IХ – XII клас, гр. Габрово, 27.03. – 29.03.2020 г.

5.Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“, 09.05.2020 г.

 

 

 

Информатика

1. Национален есенен турнир по информатика, 22.11. 24.11.2019 г., гр. Шумен

2. Пролетни състезания по информатика, 24.04. 26.04.2020 г., гр. Велико Търново

3. Национален летен турнир по информатика, 05.06. 07.06.2020 г., гр. Пловдив

 

Информационни технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 29.11. – 01.12.2019 г., гр. София

2. Национално състезание по компютърни мрежи, 11.04. 12.04.2020 г., гр. София

Математическа лингвистика

Национално състезание по математическа лингвистика, 24.01. – 26.01.2020 г., РУО – Благоевград

 

 

 

Физика

1. Есенно национално състезание по физика, 08.11. – 10.11.2019 г., РУО – Велико Търново

2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 07.02. – 09.02.2020 г., РУО – Перник

3. Пролетно национално състезание по физика, 13.03. – 15.03.2020 г., РУО – София-град

Химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 11.04. – 12.04.2020 г., РУО – Стара Загора

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 22.11.-24.11.2019 г., РУО – Търговище

 

Природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 06.06. – 07.06.2020 г., РУО – София-град

Ключови компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 15.11. – 17.11.2019 г., РУО – София-регион, Копривщица

Технологии

„Виртуално предприятие” – 10.04. – 11.04.2020 г., РУО – София–град

 

 

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език Общински кръг – до 14.10.2019 г.

Областен кръг – до 21.10.2019 г. Национален кръг – 09.11. – 10.11.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®