Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОЛИМПИАДИ

 

 

Регламенти на олимпиади и състезания

 

 

 

1. ОБЩИНСКИ КРЪГ

 Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

 

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

 

Класове

 

Брой състеза телни групи

 

 

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

25.01.2020 г.

Български език и литература

 

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

 

 5.12.2019 г. - 15ч.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

15.01.2020 г. -15ч.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

8.01.2020 г. -15ч.

Математика

 V, VI, VII

3

 13.12.2019 г. -15ч.

Математика

VIII, IX, X, XI и ХII

5

 14.12.2019 г. -9ч.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

9.01.2020 г.-15ч.

Философия

VIII – ХII

1

24.01.2020 г. -15ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ

7

10.01.2020 г. -15ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ

6

17.01.2020 г. -15ч.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI – ХII

5

 

9.12.2019 г. - 15ч.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

16.01.2020 г. -15ч.

Биология и здравно образование

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

23.01.2020 г. -15ч.

 

 

 

2. ОБЛАСТЕН КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

Класове

Брой състеза телни групи

 

Време на провеждане

 

Знам и мога

 

IV

 

1

29.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Български език и литература

 

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

 

6

22.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Английски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

09.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Немски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Испански език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Италиански език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Руски език

 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

 

8

08.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Френски език

 

VIII, IX, X, XI и ХIІ

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Математика

 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

 

9

05.02. 2020 г. Начало 9:00 ч.

 

Информатика

 

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

 

5

15.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

до 08.03.2020 г.

Математическа лингвистика

 

V – VII, VIII – IХ, X – ХІ и ХІІ

 

4

14.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

 

Философия

 

VIII – ХII

 

1

08.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

История и цивилизации

 

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ

 

7

29.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

География и икономика

 

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ

 

6

22.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

Гражданско образование

 

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

 

3

 

до 20.03. 2020 г.

 

Физика

 

VII, VIII, IX, X, XI – ХII

 

5

23.02.2020 г. Начало 14:30 ч.

 

Астрономия

 

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

 

4

16.02.2020 г. Начало 14:00 ч.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

16.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Биология и здравно образование

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

23.02.2020 г. Начало 9:00 ч.

Техническо чертане

 

VII – VIII и IX – ХII (2 групи)

 

3

14.03.2020 г. Начало 9:00 ч.

 

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

 

 

 

Ученическа олимпиада

 

 

Класове

Брой състеза телни групи

 

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

04.04.2020 г.

Български език и литература

 

VII, VIII – Х, XІ и ХII

 

4

 

05.04.2020 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

28.03.2020 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

20.03. – 22.03.2020 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

28.03.2020 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

21.03.2020 г.

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХII

5

07.03.2020 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

21.03.2020 г.

Математика

VII, VIII и IX–ХII

3

10.04. – 13.04.2020 г.

 

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

 

5

 

13.03. – 16.03.2020 г.

Информационни технологии

 

V – VIIІ и ІХ – ХІІ

 

2

 

08.05. – 10.05.2020 г.

Математическа лингвистика

 

VIII – IX, X – XI и ХІІ

 

3

 

03.04. – 06.04.2020 г.

Философия

VIII – ХII

1

27.03. – 29.03.2020 г.

История и цивилизации

VII, Х и ХII

3

24.04. – 26.04.2020 г.

География и икономика

VII, VIII – IX и X – ХII

3

25.04. – 26.04.2020 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VIII, IX – ХІІ

3

08.05. – 10.05.2020 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, ХІ –ХII

5

03.04. – 05.04.2020 г.

Астрономия

VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ

3

24.04. – 26.04.2020 г.

Химия и опазване на околната среда

 

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

 

5

 

21.03. – 22.03.2020 г.

Биология и здравно образование

 

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII

 

3

 

28.03. – 29.03.2020 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII (2 групи)

3

24.04. – 26.04.2020 г.

 

ГРАФИК

 

за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година

 

 

СЪСТЕЗАНИЕ

 

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

Математика

1. Национално зимно математическо състезание Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 17.01. – 19.01.2020 г., РУО – Ямбол

2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 19.03.2020 г., 12.00 ч.

3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 13 – 15.03.2020 г.

4. Пролетни математически състезания IV клас, 28.03.2020 г.

V – VI клас, гр. Плевен, 27.03. – 29.03.2020 г. VII – VIII клас, гр. Русе, 27.03. – 29.03.2020 г. IХ – XII клас, гр. Габрово, 27.03. – 29.03.2020 г.

5.Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“, 09.05.2020 г.

 

 

 

Информатика

1. Национален есенен турнир по информатика, 22.11. – 24.11.2019 г., гр. Шумен

2. Пролетни състезания по информатика, 24.04. – 26.04.2020 г., гр. Велико Търново

3. Национален летен турнир по информатика, 05.06. – 07.06.2020 г., гр. Пловдив

 

Информационни технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 29.11. – 01.12.2019 г., гр. София

2. Национално състезание по компютърни мрежи, 11.04. – 12.04.2020 г., гр. София

Математическа лингвистика

Национално състезание по математическа лингвистика, 24.01. – 26.01.2020 г., РУО – Благоевград

 

 

 

Физика

1. Есенно национално състезание по физика, 08.11. – 10.11.2019 г., РУО – Велико Търново

2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 07.02. – 09.02.2020 г., РУО – Перник

3. Пролетно национално състезание по физика, 13.03. – 15.03.2020 г., РУО – София-град

Химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 11.04. – 12.04.2020 г., РУО – Стара Загора

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 22.11.-24.11.2019 г., РУО – Търговище

 

Природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 06.06. – 07.06.2020 г., РУО – София-град

Ключови компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 15.11. – 17.11.2019 г., РУО – София-регион, Копривщица

Технологии

„Виртуално предприятие” – 10.04. – 11.04.2020 г., РУО – София–град

 

 

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език Общински кръг – до 14.10.2019 г.

Областен кръг – до 21.10.2019 г. Национален кръг – 09.11. – 10.11.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®