Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФП И СИП

В ПМГ ”ЯНЕ САНДАНСКИ”  ЗА II – рия учебен срок на учебната 2018/2019г.

 

 

ФП И СИП

Преподавател

Клас

Час

Ден

Кабинет

Музика /СИП/

Лиляна Сейрекова

Сборна

 група

1440- 1610

Вторник

212

Биология и ЗО /ФП/

Силвия Мегданова

IXВ

1440- 1525

Сряда

301

Биология и ЗО /ФП/

Силвия Мегданова

IXГ

1440- 1525

Четвъртък

301

Физическо възпитание и спорт ФП

Александър Халачев

VI

1440- 1610

Сряда

Физкултурен салон

Биология и ЗО /ФП/

Елена Ташкова

VIIIВ

1440- 1525

Понеделник

101

Биология и ЗО /ФП/

Елена Ташкова

VIIIГ

1440- 1525

Четвъртък

312

Математика /СИП/

Надие Молахасанова

ХА

1440- 1610

Сряда

411

Информационни технологии  /ФП/

Величка Сабахлъкова

VIIIА,Б,В,Г,Д

1440- 1610

Сряда

210

Български език и литература /ФП/

Диана  Обущарова

VII

1440- 1525

Сряда

214

Математика /ФП/

Соня Коджебашева

VII

1345- 1430

Сряда

214

Физическо възпитание и спорт /СИП/

Румен Джинев

VII

1440- 1610

Петък

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт /ФП/

Андон Калайджиев

V

1345- 1515

Петък

Физкултурен салон

Математика /ФП/

Иванка Абаджиева

IXА

1530- 1700

Понеделник

212

Информатика /ФП/

Ирина Горанова

IXА

1440- 1610

Четвъртък

409

Химия и ООС /ФП/

Люба Маламова

IXВ,Г

1440- 1525

Понеделник

307

Математика /СИП/

Соня Коджебашева

XIIА

1440- 1610

Четвъртък

303

Български език и литература /СИП/

Любка Харизанова

XIIА,Е

1345- 1530

Петък

103

Български език и литература /ФП/

Евгения Попова

VI

1345- 1430

Петък

215

Химия и ООС /ФП/

Иванка Гелемерова

VIIIГ

1440- 1525

Понеделник

402

Химия и ООС /ФП/

Иванка Гелемерова

VIIIВ

1440- 1525

Петък

102

Математика /ФП/

Ирина Карамитева

VI

1345- 1430

Четвъртък

215

Математика /СИП/

Илия Нурков

XIА

1440- 1525

Сряда

104

Физическо възпитание и спорт /ФП/

Георги Стефанов

VIIIД

IXВ

сборна група

1440- 1610

Сряда

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт /СИП /

Николай Беличев

XА

 

1440- 1610

Четвъртък

Физкултурен салон

Информационни технологии /ФП/

Ваня Станчева

V

1440- 1525

Сряда

302

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®