Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФП И СИП

В ПМГ ”ЯНЕ САНДАНСКИ”  ЗА II  учебен срок на учебната 2019/2020г.

 

 

ФП И СИП

Преподавател

Клас

Час

Ден

Кабинет

Информационни технологии /ФП/

Надя Воденичарова

VIIIВ

1440- 1525

Понеделник

302

Философия /ФП/

Мария Стоянова

IXБ

1440- 1525

Понеделник

405

Български език и литература /ФП/

Диана Обущарова

V

1345- 1430

Петък

214

Изобразително изкуство /ФП/

Ивайло Костадинов

VI

1340- 1510

Петък

212

Математика /ФП/

Соня Коджебашева

VIIIА

1440- 1610

Сряда

402

Химия и ООС/ФП/

Златка Милчева

VIIIГ

1440- 1610

Четвъртък

303

Български език и литература /ФП/

Евгения Попова

VII

1345- 1430

 

Четвъртък

215

Български език и литература /ФП/

Евгения Попова

VII

1345- 1430

 

Петък

215

Английски език /ФП/

Мариела Вангелова

V

1345- 1430

 

Петък

213

Математика /ФП/

Соня Коджебашева

VIIIВ

1345- 1515

Петък

105

Български език и литература /СИП/

Любка Харизанова

XIГ

1345- 1515

Петък

410

Математика /СИП/

Илия Нурков

XIIА

1345- 1515

Петък

301

Физическо възпитание и спорт /СИП/

Румен Джинев

XIIБ,В

1345- 1515

Петък

Физк. салон

Биология и ЗО /ФП/

Силвия Мегданова

VIIIГ

1440- 1610

Сряда

303

Информационни технологии/ФП/

Ваня Станчева

VIIIД

1345- 1430

Петък

210

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®