Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО НП "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

Модул

Преподавател

Клас

Час

Ден

Кабинет

1.

Астрономия

Карамфилка Патинова

9 и 10 клас

14.45 – 17.00

Сряда

304

2.

Биология и здравно образование

Силвия Мегданова

10 клас

14.35-16.50

Понеделник

301

3.

Информационни технологии

Мария Панева

9  и 12 клас

14.40-16.55

Четвъртък

409

4.

Български език и литература

Виктория Кирева

10 клас

14.30-16.00

Сряда

214

5.

Руски език

Тодорка Янудова

10  и 12 клас

14.40-16.10

Четвъртък

108

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®