Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2018/2019 г.:

1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2018/2019 г.:

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Виктория Кирева

                    Божидар Вълканов

План на комисията
Отчет на комисията

2. Комисия за безопасно движение по пътищата:
 


Председател: Екатерина Тодорова
Членове: Ивайло Костадинов
                  Александър Халачев

План на комисията
Отчет на комисията

 

3. Комисия за стипендии:

 

Председател: Диана Обущарова
Членове: Анна Драгинова

                                   Елена Николова                    

                          Величка Сабахлъкова

 

           

4. Комисия за борба с противообществените прояви:

 

Председател:Христина Кишева

Членове: Люба Маламова
                           Северина Миладинова

                       

 

5. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

 

Председател: Златка милчева

Членове: Ирина Горанова
              
            Марияна Карамитева

                     Христина Кишева

 

 

6. Комитет по условия на труд:

 

 

Председател: Елка Божикова - директор

Заместник-председател: Румен Джинев

Членове: Донка Пиргова
                                                                  д-р Румяна Андонова - ръководител СТМ

                        Силвия Мегданова

                         Иванка Абаджиева

 

 

7. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

 

 

Председател: Илия Нурков

Членове: Румен Джинев
                           
Костадин Стефанов

 

  План на комисията
  Отчет на комисията

 

8. Комисия за проверка на пожарогасителите и пожарогасителните инсталации в сградата на училището:

 

 

                   

Председател: Донка Пиргова

Членове: Румен Джинев
                        
Костадин Стефанов

 

  План на комисията

  Отчет на комисията

 

 

9. Комисия по етика:

 

 

Председател: Златка Милчева

Членове: Любка Харизанова
                Димитър Витанов

                                                   Недялка Ангушева - представител на

родителската общност

 

 

10. Постоянно действаща експертна комисия:

 

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Златка Милчева
                    Ангел Думбанов

                      Тодорка Янудова

                       Десислава Дакова

                               

 

11. Комисия за изготвяне на седмичното разписание:

 

 

 

Председател: Златка Милчева

Членове:   Илия Нурков
                         Емилия Вълчева

                    

 

 

 

 

 

           

 

 
 

 


 

  


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Архив 2017/2018г.
Архив 2016/2017г.

Архив 2015/2016г.

Архив 2014/2015г.

Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®