Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2019/2020 г.:

1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2019/2020 г.:

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Карамфилка Патинова

                    Мария Стоянова

План на комисията
 

2. Комисия за безопасно движение по пътищата:
 


Председател: Екатерина Тодорова
Членове: Ивайло Костадинов
            
Румен Джинев

План на комисията
 

 

3. Комисия за стипендии:

 

Председател: Анна Драгинова
Членове: Красимира Беева

                                   Василка Фърчева                   

                       Величка Сабахлъкова

 

           

4. Комисия за борба с противообществените прояви:

 

Председател:Мария-Магдалена Кременлиева

Членове:

                    Недялка Ангушева

                 Люба Маламова
                          Северина Миладинова

                       

План на комисията

 

5. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

 

Председател: Златка милчева

Членове: Мария-Магдалена Кременлиева
              
            Любка Харизанова

                        Надие Молахасанова

 

План на комисията

 

 

6. Комитет по условия на труд:

 

 

Председател: Елка Божикова - директор

Заместник-председател: Донка Пиргова

Членове: Румен Джинев
                                                                  д-р Румяна Андонова - ръководител СТМ

                        Силвия Мегданова

                         Тодорка Янудова

 

 

7. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

 

 

Председател: Илия Нурков

Членове: Румен Джинев
                           
Костадин Стефанов

 

  План на комисията
 

 

8. Комисия за проверка на пожарогасителите и пожарогасителните инсталации в сградата на училището:

 

 

                   

Председател: Донка Пиргова

Членове: Илия Нурков
                        
Костадин Стефанов

 

  План на комисията

 

 

9. Комисия по етика:

 

 

Председател: Златка Милчева

Членове: Филиз Фейзиева
                Димитър Витанов

                                                   Александър Халачев- представител на

родителската общност

 

 

10. Постоянно действаща експертна комисия:

 

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Златка Милчева
                    Ангел Думбанов

                     Надя Дамбалова

                      Марияна Тунчева

                       Десислава Дакова

                               

 

11. Комисия за изготвяне на седмичното разписание:

 

 

 

Председател: Златка Милчева

Членове:   Илия Нурков
                         Емилия Вълчева

                    

 

 

 

 

 

           

 

 
 

 


 

  


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

Архив 2018/2019г.


Архив 2017/2018г.
Архив 2016/2017г.

Архив 2015/2016г.

Архив 2014/2015г.

Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®