Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Божидар Георгиев Вълканов - работи като учител от 1989 г. В училището е учител по география от 2001 г.

 

Завършил ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, специалност "История и география”.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 

Портфолио на учителя

 


Василка Станимирова Фърчева - работи като учител от 1997г. В училището е учител по география от 1999 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност "История и география”.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

 От месец ноември 2012г. е на длъжност старши учител.  

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

 

 

   

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®