Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

  

Катерина Илиева Мангалова - работи като учител от 1977г. В училището е учител по биология от 1990 година.

 

Завършила ПУ "Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, първа специалност "Биология” и втора специалност "Химия”.

 

Притежава II професионално-квалификационна степен

 

От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

Силвия Георгиева Мегданова - работи като учител от 1986г. В училището е учител по биология от 1998 година.

 

 Завършила ПУ "Паисий Хлендарски” гр. Пловдив, специалност "Биология и химия”.

 

 Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

 От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

Елена Светославова Ташкова - работи като учител от 1999г. В училището е учител по Биология и здравно образование от 2013 година.

 

 Завършила СУ "Св. Климент Охридски” гр. София, със специалност "Биология и химия” и професионална квалификация "Учител по Биология и химия".

 

 Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

От месец април 2018 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®