Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 
 

 

 Карамфилка Атанасова Патинова - работи като учител от 2000г. В училището е учител по физика от 2000 година.

 

Завършила СУ ”Климент Охридски” гр. София, специалност "Физика и химия”.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

 От месец ноември 2010 година е на длъжност старши учител.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

 

 

Шемшиде Ибраим Камбач - работи като учител от 2018г. В училището е учител по физика от 2018 година.

 

Завършила  ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност Физика и математика. 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®