Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

 

Иванка Стоянова Гелемерова - работи като учител от 1979г. В училището е учител по химия от 1990 година.

 

Завършила ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, първа специалност "Химия" и втора - "Физика".

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

 От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя

 

 

  

 

Марияна Тодорова Карамитева -работи като учител от 1985г. В училището е учител по химия от 1991г.

Завършила СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, първа специалност "Химия" и втора - "Физика".

 

През 2000 година завършва в Нов български университет специалността "Учител по английски език" в средното училище.

 

Притежава I професионално-квалификационна степен.

 

 От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

От месец септември  2016 година е на длъжност главен учител.

 

Портфолио на учителя

 

   

 

Люба Георгиева Маламова - работи като учител от 1986г. В училището е учител по химия от 1992 година.

 

Завършила СУ ”Св. Климент Охридски” гр. София, с първа специалност "Химия" и втора - "Физика".

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

 От месец ноември 2009 година е на длъжност старши учител.

 

 Портфолио на учителя

 

 

               

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®