Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Недялка Кръстева Ангушева - работи като учител от 1999г. В училището е учител по философия от 1999 година и старши учител от месец март 2012 г.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски” гр. Благоевград, първа специалност "Психология” и втора специалност "Философия”.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен.

 

Портфолио на учителя

 

 

 

Мария Георгиева Стоянова - работи като учител от 2017г. В училището е учител по философия от 2017 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград със специалност Психология, магистър Криминална психология. СДК - преподавател по философски дисциплини. Учител по философски дисциплини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®