Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
Уважаеми родители, поради проведени родителски срещи, няма да се повежда приемно време за родители на 23.01 и 24.01.
 

 

Лиляна Иванова Сейрекова - работи като учител от 1983 г. В училището е учител по музика от 2012 година.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност "Музикална педагогика" и придобива свидетелство за професионална квалификация - учител по народно пеене, диригент на хор.

От месец май 2015 година е на длъжност старши учител.

 Притежава V професионално-квалификационна степен.

 

 

Портфолио на учителя

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®